Wykorzystania obszarów poprzemysłowych w rewitalizacji

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza na szkolenie dotyczące wykorzystania obszarów i obiektów poprzemysłowych w rewitalizacji.

 

Szkolenie będzie oparte w znacznej części na doświadczeniu prowadzącego w zakresie prac budowlanych i konserwatorskich przy obiektach objętych ochroną konserwatorską. Prowadzący szkolenie, dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk posiada doświadczenie zarówno projektowe, jak i wynikające z pracy w jednostce samorządu terytorialnego.

Porozmawiamy o tym, jak w procesie rewitalizacji można wykorzystywać obiekty i obszary poprzemysłowe jako elementy rozwoju lokalnego.

Moduły szkolenia:

  • 29 czerwca, godz. 10.00. Rewitalizacja i zagospodarowanie dziedzictwa poprzemysłowego pod nowe funkcje –  dobre i złe praktyki w zakresie zabezpieczania obiektów poprzemysłowych, projektowania architektonicznego, zmiany funkcji obiektów, a także ich zarządzania i utrzymywania;
  • 30 czerwca, godz. 10.00. Działania inwestycyjne w obiektach objętych ochroną konserwatorską – uwarunkowania prawne, projektowanie oraz realizacja prac konserwatorskich i robót budowlanych.

Po każdym czterogodzinnym module zapraszamy do dyskusji z udziałem prowadzącego.
LINKI do rejestracji:
29 czerwca: http://rejestracja.zabytek.pl/pl/strona-glowna,f-rejestracja_na_modul_1_szkolenia
30 czerwca: http://rejestracja.zabytek.pl/pl/strona-glowna,f-rejestracja_na_modul_2_szkolenia

Prowadzący: dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk, absolwent wydziału architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przewód doktorski przeprowadził na wydziale architektury Politechniki Krakowskiej. Pracownik Urzędu Miasta Ruda Śląska, od 2009 roku pełni tam funkcję Miejskiego Konserwatora Zabytków, członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, członek zarządu Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, wykładowca akademicki, autor prezentacji i publikacji związanych z problematyką ochrony zabytków. Przeprowadził i nadzorował wykonanie remontów ponad 100 zabytkowych obiektów. Prowadził inwestycje miejskie w zakresie rewitalizacji obiektów poprzemysłowych, adaptacji obiektów poprzemysłowych pod nowe funkcje oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na te inwestycje.

Polecamy również obejrzenie krótkiego filmu związanego z tematyką szkolenia: https://tiny.pl/rvzll  

Szkolenie jest częścią zadania „Merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach”, realizowanego w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022.

Jednocześnie zachęcamy także do skorzystania z platformy e-szkoleniowej - znajdują się tam gotowe, interaktywne e-szkolenia z zakresu zarządzania dziedzictwem. Te narzędzia edukacyjne dostępne są w dowolnym momencie dla zarejestrowanych osób na stronie internetowej https://szkolenianid.learncom.pl

Uzupełnić wiedzę pomoże portal dotyczący zarządzania dziedzictwem https://samorzad.nid.pl/ - pełen informacji, praktycznych wskazówek, ścieżek działania i publikacji do pobrania.

Data aktualizacji: 31.05.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy