XLII Sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

W dniu 19 maja 2017 r. (piątek) odbędzie się XLII sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, rozpoczęcie obrad o godz. 11.00.

Obrady Zgromadzenia Ogólnego odbędą się w Jastrzębiu-Zdroju (w Domu Zdrojowym położonym na terenie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Witczaka 5).

 

Projekt porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

 

Formularz zgłoszenia udziału w XLII sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Jak dojechać