Za nami spotkanie dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Z dniem 1 lipca br. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), której celem jest zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków. W związku z wieloma pytaniami i wątpliwościami, które pojawiły się jeszcze przed rozpoczęciem funkcjonowania CEEB oraz w odpowiedzi na potrzeby gmin członkowskich, nasz Związek we współpracy z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego (GUNB) zorganizował w dn. 27 lipca br. spotkanie konsultacyjne dedykowane pracownikom urzędów miast i gmin województwa śląskiego. Spotkało się ono z ogromnym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli jst - wzięło w nim udział ponad 170 osób.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego reprezentowali podczas spotkania p. Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz p. Maciej Thel, Kierownik Projektu CEEB i p. Wiktor Grudzień, Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Odpowiedzieli oni na wszystkie pytania, przesłane przez przedstawicieli gmin członkowskich Związku przed spotkaniem. W celu usprawnienia funkcjonowania CEEB w przyszłości, Związek zadeklarował gotowość do organizacji kolejnych tego typu spotkań.

Agenda spotkania

Data publikacji: 28.07.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy