Zapraszamy do udziału w panelach

Dziś wystartował Kongres Polityki Miejskiej 2021 - Krajowe Forum Miejskie. Nasz Związek - jako partner tego wydarzenia - przygotował merytorycznie kilka wydarzeń w jego trakcie.

 

Wśród nich to m.in. dwa panele, które odbędą się 8 czerwca br., tj.:

  • Panel „Inteligencja strategiczna miasta” (w godz. 10:30 – 11:25)

Opis panelu: współczesne miasta mierzą się z szeregiem wyzwań związanych m. in. z rozwojem modeli partycypacji i współzarządzania, kreowaniem przemian strukturalnych w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, budowaniem konkurencyjności i atrakcyjności w ujęciu globalnym, czy też radzeniem sobie z niespodziewanymi kryzysami (np. epidemicznymi, czy klimatycznymi). O randze miast i ich zdolności do kształtowania harmonijnego i trwałego rozwoju decyduje złożona i wielowymiarowa cecha, którą określić można mianem inteligencji strategicznej. Celem panelu jest rozszyfrowanie i zinterpretowanie pojęcia inteligencji strategicznej z punktu widzenia praktycznych rozwiązań i wyzwań stojących aktualnie przed polskimi miastami.

  • Minipanel SMUP (w godz. 11:30 – 11:50)

Opis panelu: samorządy lokalne zapewniają większość usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców, stosując niekiedy bardzo zbliżone, a niekiedy istotnie różniące się rozwiązania organizacyjne. Jak dotąd nie istniało w Polsce narzędzie umożliwiające przystępne dokonywanie analiz i porównań dot. najważniejszych usług publicznych w wymiarze ilościowym, jakościowym, a przede wszystkim kosztowym w oparciu o obiektywne, wiarygodne, systematyczne dostarczane dane z poszczególnych samorządów.

Celem panelu jest prezentacja stanu prac i pierwszych gotowych funkcjonalności uruchamianego niebawem Systemu Monitorowania Usług Publicznych – przedsięwzięcia, nad którym od kilku lat pracują wspólnie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd Statystyczny, Związek Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, a we wczesnej fazie prac - również Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Poniżej znajduje się link do formularza zgłoszeniowego:
https://meeting15.com/pl/join-event/kpm2021/2240

Z kolei podczas pierwszego dnia Kongresu popołudniu odbędzie się warsztat na temat roli błękitno-zielonej infrastruktury w adaptacji miast do zmian klimatu. Wydarzenie organizowane jest przez Związek we współpracy z Fundacją Sendzimira.

Kongres Polityki Miejskiej jest to największe w Polsce wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich. W związku z trwającą pandemią wydarzenie odbędzie się w formule wirtualnej, ze studiem nagraniowym w Katowicach. Kongres jest organizowany przez Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Śląski Związek Gmin i Powiatów jest jednym z partnerów wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału.

więcej o Kongresie tutaj: https://kongres.miasta.pl/

Data publikacji: 07.06.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy