ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ŚWIADCZENIE USŁUG ORGANIZACJI WYJAZDU

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E
"PARTNERSTWO – WIELOFUNDUSZOWOŚĆ – ROZWÓJ: wyjazd studyjny do Szwecji” w dniach 14-18 lub 15-19 października 2019 r.
ląski Związek Gmin i Powiatów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację operacji pod nazwą:

„Świadczenie usług transportowych, hotelowo-restauracyjnych i ubezpieczeniowych na potrzeby organizacji 5-dniowego wyjazdu studyjnego pn. „PARTNERSTWO-WIELOFUNDUSZOWOŚĆ-ROZWÓJ – wyjazd studyjny do Szwecji” dla przedstawicieli LGD z terenu województwa śląskiego w październiku 2019 r.

Szczegółowe informacje nt. zapytania wraz ze wszystkimi załącznikami znajdują się poniżej:
Termin nadsyłania ofert: 1 października 2019 r. do godziny 12.00.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe – tutaj
2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - tutaj
3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - tutaj
4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - tutaj
5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - tutaj

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Agata Motyl, specjalista ds. rozliczania projektów i analiz, tel.  32 609 03 55,
e-mail: amotyl@silesia.org.pl.

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do skorzystania z przedstawionej propozycji.

Chcesz zostać Partnerem KSOW? – zarejestruj się na stronie  www.ksow.pl  
Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.slaskie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Jak dojechać