Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w ramach projektu SMUP

W związku z realizacją przez Śląski Związek Gmin i Powiatów projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia oferty na zapytanie ofertowe o syg. ŚZGiP.SMUP.042.45.2017/2/1 pn. „Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej  dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Inwestycje i Budownictwo (administracyjne przygotowanie procesu inwestycyjnego) w dniach 9-10 stycznia 2018 r.” zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1075010

Termin nadsyłania ofert: 21 grudnia 2017 r. do godziny 15.00

 

Wyniki postępowania:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o syg. ŚZGiP.SMUP.042.45.2017/2/1 pn. „Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Inwestycje i budownictwo (administracyjne przygotowanie procesu inwestycyjnego) w dniach 9-10 stycznia 2018 r.” w ramach projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrane zostały następujące oferty:

Część I – usługa gastronomiczna (catering)
1. Pałac Saturna Leszek Pustułka, ul. Dehnelów 2, 41-250 Czeladź. Data wpłynięcia: 21 grudnia 2017 r. cena: 1.600,00 zł brutto

Część II – Usługa noclegu i wyżywienia
1. Pałac Saturna Leszek Pustułka, ul. Dehnelów 2, 41-250 Czeladź. Data wpłynięcia: 21 grudnia 2017 r. cena: 3.570,00 zł brutto

Jak dojechać