Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w ramach projektu SMUP

W związku z realizacją przez Śląski Związek Gmin i Powiatów projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zapytanie ofertowe o syg. ŚZGiP.SMUP.042.37.2017/4  pn. „Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej  dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Podatki i opłaty lokalne (ustalanie i pobieranie opłat i podatków lokalnych; polityka podatkowa dla rozwoju JST) w dniach 1-2 lutego 2018 r.” zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.

Zapytanie obejmuje:
1) Część I - Usługę cateringową
2) Część II - Usługę noclegu i wyżywienia

Zamawiający dopuszcza możliwość składania częściowych ofert cenowych tj. część I lub część II lub obie części łącznie. Przy czym oferta dotycząca każdej części musi obejmować wszystkie elementy wyszczególnione dla danej części w opisie zamówienia.


Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079671

Termin nadsyłania ofert: 16 stycznia 2018 r. do godziny 15.00

Jak dojechać