Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w ramach projektu SMUP

W związku z realizacją przez Śląski Związek Gmin i Powiatów projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia oferty na zapytanie ofertowe o syg. ŚZGiP.SMUP.042.45.2017/3/1 pn. „Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej  dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Inwestycje i Budownictwo (administracyjne przygotowanie procesu inwestycyjnego) w dniach 21-22 marca 2018 r.” zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.

Zapytanie obejmuje:
1) Część I - Usługę gastronomiczną (catering)
2) Część II - Usługę noclegu
3) Część III - Usługę gastronomiczną (kolacja)

Zamawiający dopuszcza możliwość składania częściowych ofert cenowych tj. część I lub część II lub część III bądź też dwie lub trzy części łącznie. Przy czym oferta dotycząca każdej części musi obejmować wszystkie elementy wyszczególnione dla danej części w opisie zamówienia.

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1092524#

Termin nadsyłania ofert: 8 marca 2018 r. do godziny 15.00

WYNIKI POSTĘPOWANIA:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o syg. ŚZGiP.SMUP.042.45.2017/3/1 pn. „Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Inwestycje i budownictwo (administracyjne przygotowanie procesu inwestycyjnego) w dniach 21-22 marca 2018 r.” w ramach projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrane zostały następujące oferty:

Część I – usługa gastronomiczna (catering)
1. ZAGAMIX II Sp. J. B.S. Gawęcki, L.J. Chrząstek, 43-100 Tychy, ul. Kościuszki 24. Data wpłynięcia oferty: 8 marca 2018 r., Cena: 1.600,00 zł brutto.


Część II – usługa noclegu
1. ZAGAMIX II Sp. J. B.S. Gawęcki, L.J. Chrząstek, 43-100 Tychy, ul. Kościuszki 24. Data wpłynięcia oferty: 8 marca 2018 r., Cena: 2.240,00 zł brutto.

Część III – usługa gastronomiczna (kolacja)
1. Art Menu s.c Helena Fertig , Krzysztof Hermyt , 40-659 Katowice , ul. Harcerzy Września 5. Data wpłynięcia oferty: 8 marca 2018 r. Cena: 490,00 zł brutto.

Jak dojechać