Zjawisko suszy narasta - zbieramy dobre praktyki, jak walczyć z tym problemem

Trwająca od kilku tygodni na obszarze prawie całego naszego kraju susza może być największa w historii Polski, przynieść ogromne straty dla gospodarki i być zagrożeniem dla naszego zdrowia.
 

Eksperci ostrzegają, że jeśli nie wystąpią długotrwałe opady deszczu, to kryzys wodny będzie się pogłębiać. Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zbliża się okres wzrostu temperatur i bezdeszczowej pogody. Tak poważna susza z pewnością wpłynie na rolnictwo i produkcję żywności, której ceny będą rosnąć. Może zagrozić również funkcjonowaniu przemysłu, m.in. działaniu elektrowni, które trzeba schładzać wodą. Ponadto susza może bezpośrednio przyczynić się do powstania zagrożenia dla życia ludzi, chociażby poprzez występujące pożary lasów i łąk.
 

Samorządy lokalne w całej Polsce – także w województwie śląskim – podejmują działania mające na celu ograniczenie skutków suszy. Co robią? Przykładowo, tak jak Katowice czy Bytom, ograniczają koszenie miejskich trawników i zakładają łąki kwietne, czy jak Bielsko-Biała – zachęcają mieszkańców do instalowania na swoich działkach zbiorników na deszczówkę, wprowadzając instrument dotacyjny. Kompleksowy zestaw działań, mających chronić zasoby wodne w mieście, zaprezentowała niedawno Ruda Śląska, a wśród nich znalazło się m.in. ograniczenie grabienia i koszenia zieleńców czy gromadzenie deszczówki w zbiornikach retencyjnych, która następnie będzie wykorzystana do podlewania zieleni miejskiej.

Działania samorządów – szczególnie te związane z kryzysem wodnym i gospodarowaniem wodami opadowymi – będą skuteczne, dopiero gdy zaangażują się w nie mieszkańcy.

Jak wygląda walka z suszą we wspólnotach lokalnych naszego województwa? Śląski Związek Gmin i Powiatów zbiera informacje z gmin i powiatów członkowskich na temat podejmowanych przez samorządy inicjatyw, które mają na celu ograniczenie skutków trwającej suszy. W celu podzielenia się swoim rozwiązaniem należy wypełnić krótki formularz znajdujący się poniżej:

www.silesia.org.pl/ankiety

 

Formularz będzie aktywny do dn. 29 maja br. Później wszystkie zgłoszone inicjatywy zostaną zebrane w jednym miejscu – bazie dobrych praktyk w walce z suszą, na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do zgłaszania rozwiązań wdrażanych w Państwa samorządach!

Osoba do kontaktu w biurze Związku: Natalia Krupa, Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska (e-mail: nkrupa@silesia.org.pl, tel. 32 609-03-65).

 

Jak dojechać