Zjazd Profilaktyczny "Uzależnienia - czego jeszcze nie wiemy?"

Śląski Związek Gmin i Powiatów objął patronatem X Zjazd Profilaktyczny pn.: "Uzależnienia - czego jeszcze nie wiemy?", który odbędzie się w dn. 8 września 2022 r. w Tychach

Podczas wydarzenia wykłady wygłoszą eksperci z dziedziny uzależnień: dr n. hum. Teresa Jadczak-Szumiło (psycholog, pedagog, trener Polskiego Towarzystwa psychologicznego II stopnia, certyfikowany specjalista ds. interwencji kryzysowej, specjalista w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji), dr Maria Banaszak (certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. pełnomocnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia Monar ds. badań i rozwoju oraz doradca naukowy przy projektach aplikacji mobilnych służących predykcji i zapobieganiu nawrotom w uzależnieniach), dr Magdalena Rowicka (doktor nauk humanistycznych, psycholog, badacz uzależnień chemicznych i behawioralnych, autorka publikacji, współautorka oraz realizatorka programów szkoleniowych i profilaktycznych z zakresu teorii, profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych) oraz Krzysztof Czub (specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik Ośrodka Readaptacyjnego w Bielsku-Białej - stacjonarnej placówki dla mężczyzn uzależnionych od środków psychoaktywnych i behawioralnie).

Na Zjeździe poruszone zostaną m.in. takie tematy jak: spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD), rekomendacje dla działań profilaktycznych w zakresie uzależnień behawioralnych, formy pomocy dla osób uzależnionych od hazardu, wsparcie oferowane przez Poradnie Uzależnień Behawioralnych dla dzieci i młodzieży, uzależnienia od środków psychoaktywnych. 

W przypadku szczegółowych pytań uprzejmie prosimy z o kontakt z organizatorem wydarzenia: nr tel. 32 776 35 51.

Data publikacji: 19.07.22

Polecamy
Współpracujemy