BENCHMARKING

"Benchmarking - Kontynuacja", to przedsięwzięcie, które realizowane jest przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, jako kontynuacja projektu "Benchmarking - narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych". Kontynuacja projektu, który trwał przez pięć lat (od 2011 roku) rozpoczęła się w maju 2015 r.

Od tego czasu prowadzone są regularne, roczne, cykle benchmarkingowe, na które składają się m.in.: coroczna weryfikacja i aktualizacja zestawu wskaźników, w oparciu o który prowadzone są badania, gromadzenie danych benchmarkingowych przy użyciu dedykowanego narzędzia informatycznego, weryfikacja i pogłębiona analiza ekspercka, identyfikacja dobrych praktyk w wybranych obszarach, spotkania wymiany dobrych praktyk oraz coroczne spotkania podsumowujące cykl benchmarkingowy wraz z elementem podnoszenia kompetencji.

Dodatkowo w ramach istniejącej grupy benchmarkingowej powołano do życia Grupę Innowacji Samorządowych. Jest to grupa powołana do życia w celu wypracowania innowacji możliwej do wdrożenia w samorządach terytorialnych. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania grupy organizowane są cykliczne spotkania, w których biorą udział zarówno eksperci jak i zainteresowani daną tematyką pracownicy urzędów biorących udział w przedsięwzięciu.

www.benchmarking.silesia.org.pl

uczestnicy

ścieżka regularnego benchmarkingu

Grupa Innowacji Samorządowych

Polecamy
Współpracujemy