Biuro Związku

Dyrektor Biura
dr Ferdynand Morski
e-mail: fmorski@silesia.org.pl
tel. 032 25-11-021, 032 25-11-241 

Sekretariat/Asystent Dyrektora
Justyna Łotocka
e-mail: jlotocka@silesia.org.pl
tel. 032 609-03-50,  032 609-03-51

Kierownik programu ds. struktur Związku - Kierownik działu ds. kształtowania wspólnej polityki i reprezentowania interesów samorządów lokalnych
Iwona Pragnąca
e-mail:
ipragnaca@silesia.org.pl
tel. 032 609-03-63 

Specjalista ds. działań organizacyjnych i informacyjno-szkoleniowych
Izabela Ścieszka

e-mail: iscieszka@silesia.org.pl
tel. 032 609-03-60 

w zastępstwie:

Specjalista ds. działań organizacyjnych i informacyjno-szkoleniowych
Natalia Krupa
e-mail: nkrupa@silesia.org.pl
tel. 032 609-03-60 

Kierownik programu ds. wspierania rozwoju gospodarczego i promocji - Kierownik działu ds. działalności informacyjno-szkoleniowej na rzecz gmin i powiatów
Monika Lebek
e-mail: mlebek@silesia.org.pl
tel. 032 609-03-66 

Specjalista ds. komunikacji i szkoleń
Dominika Tkocz
e-mail: dtkocz@silesia.org.pl
tel. 032 609-03-58

Specjalista ds. polityki miejskiej
Małgorzata Surmacz
e-mail: msurmacz@silesia.org.pl
tel. 032 609-03-65

Kierownik ds. rozwoju obszarów wiejskich - Kierownik działu ds. realizacji projektów i programów
Witold Magryś

e-mail: wmagrys@silesia.org.pl
tel. 032 609-03-62 

St. specjalista ds. wdrażania polityki spójności 
Magdalena Wrona
e-mail: mwrona@silesia.org.pl
tel. 032 609-03-59

Starszy Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich
Iwona Kłosowicz
e-mail: iklosowicz@silesia.org.pl
tel. 032 609-03-69

Specjalista ds. analiz usług publicznych
Katarzyna Kamieniobrodzka
e-mail: kkamieniobrodzka@silesia.org.pl
tel. 032 609-03-55

Księgowość
Jadwiga Olczyk
e-mail: jolczyk@silesia.org.pl
tel.  032 609-03-64 

St. Pracownik administracyjno-techniczny
Aleksander Zientek
e-mail: azientek@silesia.org.pl
tel.  032 609-03-51 

 

Jak dojechać