gmina Pyskowice

W gminie Pyskowice, w ratuszu 27 maja br. odbędzie się wystawa pn. "30-lecie samorządu" - w jej trakcie zostaną wręczone nagrody laureatom konkursów, które zostaną przeprowadzone w pyskowickich szkołach.

5 czerwca br. odbędzie się też w Miejskim Ośrodek Kultury i Sportu konferencja z okazji 30-lecia samorządu. Wezmą w niej udział zaproszeni goście, w tym radni wszystkich ośmiu kadencji. W jej trakcie zostanie wręczone wyróżnienie pn. "Pyskowickie Wieże" oraz odbędzie się wykład na temat samorządu, który wygłosi profesor Uniwersytetu Śląskiego.

Urząd Gminy przewidział również organizację międzyszkolnego konkursu z wiedzy o samorządzie oraz plastycznego konkursu pn. "Przez pokolenia z samorządem".

 

Jak dojechać