Grupa robocza gmin miejsko-wiejskich i wiejskich ds. gospodarki odpadami

W ramach struktur Związku od 2015 r. działa Grupa robocza gmin miejsko-wiejskich i wiejskich ds. gospodarki odpadami. W jej skład wchodzą przedstawiciele Wydziałów / Referatów Urzędów Gmin (członkowskich Związku), którzy odpowiedzialni są za funkcjonowanie gospodarki odpadami w jst. Grupa robocza odbywa regularne posiedzenia (zwykle raz na dwa miesiące).

Przewodniczącą Grupy roboczej jest p. Elżbieta Student, Naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Osoba odpowiedzialna w biurze Związku za funkcjonowanie Grupy roboczej: p. Dominika Tkocz - specjalista ds. komukiacji i szkoleń, adres e–mail: dtkocz@silesia.org.pl, tel. 0 32 609 03 58.

Jak dojechać