Bezpłatne szkolenia z organizacji ruchu drogowego

Projektowanie i zarządzanie ruchem drogowym oraz efektywne wykorzystanie inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo na drodze - to najważniejsze umiejętności jakie można wynieść ze szkoleń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego adresowanych m.in. do samorządów. Organizuje je Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Uczestnikami szkolenia mogą być m.in. przedstawiciele organów zarządzających ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przedstawiciele zarządców dróg, przedstawiciele instytucji, którzy opiniują lub zatwierdzają projekty organizacji ruchu drogowego, czy wykonujący w zakresie swoich obowiązków służbowych czynności z zakresu organizacji ruchu drogowego.

Szkolenia są bezpłatne. Ich koszt w całości pokrywa Ministerstwo Infrastruktury ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Na każde szkolenie składają się trzy dni zajęć, które prowadzone są one w formie dydaktyczno-warsztatowej – obejmują zarówno kwestie teoretyczne, jak i praktyczne. W  ramach części praktycznej przewidziano zajęcia w terenie.

Od sierpnia 2019 r. w szkoleniach wzięło udział 685 uczestników. Z końcem marca br. ogólnoświatowa pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 zatrzymała wiele organizację szkoleń. Z końcem maja br. uruchomiono je na nowo w formie zdalnej poprzez platformę online. W takiej formie w samym czerwcu przeszkolonych zostało 447 uczestników.

Chętni do wzięcia udziału w szkoleniu mogą się zgłaszać poprzez stronę www.szkoleniabrd.pl.

Źródło: serwis samorządowy PAP

 

 

Jak dojechać