Bytom i Gliwice w europejskim programie Intelligent Cities Chal

Międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń, a także wsparcie miast w przechodzeniu na gospodarkę opartą o nowoczesne technologie ekologiczne, energetyczne i cyfrowe. To główne cele europejskiego programu 100 Intelligent Cities Challenge. Do programu zakwalifikowały się dwa miasta z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: Bytom i Gliwice.

Sytuacja naszego miasta po raz kolejny została dostrzeżona przez Unię Europejską – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Tym razem w ramach konkursu Wyzwanie Inteligentnych Miast (ICC) Bytom otrzyma wsparcie ekspertów z miast Unii Europejskiej, którzy pomogą nam w opracowaniu projektów w obszarach, w jakich nasze miasto musi się rozwijać w przyszłości. Ma to szczególne znaczenie dla przygotowań do Sprawiedliwej Transformacji w kolejnej perspektywie Unii Europejskiej – dodaje wiceprezydent Bieda.

Bytom wskazał cztery najważniejsze cele, jakie chce realizować podczas programu: przekształcenie przemysłu na czystą i ekologiczną produkcję; „zielone” budownictwo i zarządzanie miastem; zwiększenie skali rozwiązań w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej; innowacyjną edukację i szkolenie w celu podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania.

Również Gliwice dostrzegają korzyści wynikające z udziału w ICC.

Udział w programie postrzegamy jako szansę rozwojową dla miasta. Szansę na zdobycie nowej wiedzy, doświadczeń, implementację nowych rozwiązań – komentuje Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.

Miasto skoncentruje się na następujących obszarach: gospodarce odpadami i gospodarce o obiegu zamkniętym; odporności na zmiany klimatu i zarządzania kryzysowego; rozwijaniu i wspieraniu start-upów, MŚP i ekonomii społecznej; wzmacnianiu partycypacji społecznej oraz komunikacji z mieszkańcami.

W pierwszych dwóch obszarach Gliwice będą chciały wykorzystać technologie bezzałogowych statków powietrznych i w tym celu będą współpracować z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. W obszarze skoncentrowanym na przystosowaniu miasta do zmian klimatu, bezzałogowe statki powietrzne znajdą wiele możliwości zastosowań: począwszy od sprawdzonej już możliwości identyfikacji zawartości i stężenia substancji emitowanych przez kominy gospodarstw domowych, po monitoring poziomu wód, stan koryt rzek.

Drugim ze wskazanych celów jest efektywne zarządzanie odpadami – tutaj pojawia się możliwość wykorzystania dronów do monitoringu powstawania nielegalnych wysypisk śmieci, a także poprawy bezpieczeństwa nad wysypiskiem komunalnym poprzez monitoring terenu, na który wchodzą sporadycznie osoby nieuprawnione.

Dzięki udziałowi w ICC Bytom i Gliwice mają szansę stać się atrakcyjnymi miastami dla biznesu oraz inwestycji środowiskowych. Udział w ICC umożliwia nie tylko skorzystanie z pomocy ekspertów w obszarach, w których dane miasto chce się w przyszłości rozwijać, ale również nawiązanie współpracy między państwami, uczestnictwo w szkoleniach, a także korzystanie z wprowadzonych już rozwiązań w innych krajach.

Więcej poniżej:
www.metropoliagzm.pl

Jak dojechać