Otwarty nabór dla gmin - aplikacja mObywatel

Departament Tożsamości Cyfrowej KPRM ogłosił otwarty nabór dla gmin, które są zainteresowane prowadzeniem ewidencji oraz wydawaniem lokalnych dokumentów elektronicznych przy użyciu aplikacji mObywatel.

 

W ramach pilotażu zostanie przygotowane finalne rozwiązanie, które będzie integrowało lokalne dokumenty elektroniczne z ekosystemem aplikacji mObywatel. Do udziału w nim zakwalifikuje się pięć gmin.

Jak wyjaśniają przedstawiciele Departamentu Tożsamości Cyfrowej "Projekt „mObywatel – Uprawnienie” umożliwi gminom prowadzenie ewidencji dokumentów elektronicznych oraz wydawanie mieszkańcom dokumentów na podstawie zapisanych w systemie danych."

Aplikacja umożliwi tworzenie różnych rodzajów dokumentów elektronicznych na przygotowanych i dostępnych szablonach oraz zarządzanie nimi. Usługa prowadzenia ewidencji i wydawania dokumentów w ramach systemu mObywatel jest całkowicie bezpłatna zarówno dla samorządów, jak również dla mieszkańców.

Do tej pory w aplikacji jest wdrożonych piętnaście usług, w tym mPrawo Jazdy, mPojazd, mLegitymacja szkolna, mLegitymacja studencka, Karta Dużej Rodziny, Małopolska Karta Aglomeracyjna oraz Bilkom -  zintegrowany bilet na pociąg, tramwaj, autobus, z którego można korzystać w różnych miejscach Małopolski.

Gminy zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą się zgłaszać wysyłając swoją kandydaturę do dnia 31 sierpnia 2022 r. na adres e-mail: sekretariat.DTC@mc.gov.pl. O zakwalifikowaniu samorządu do wzięcia udziału w pilotażu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: serwis samorządowy PAP

Data publikacji: 08.08.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy