Pierwszy dzień obrad OPOS

W Lublinie – w ramach prezydencji, którą pełni aktualnie Związek Gmin Lubelszczyzny – trwa 2-dniowe posiedzenie Zarządów organizacji, które tworzą Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS). W trakcie obrad Porozumienie omawiało ważne sprawy samorządowe oraz wymieniło się dobrymi praktykami m.in. w zakresie realizacji zapisów uchwał antysmogowych w samorządach lokalnych oraz ochrony sygnalistów.

 

Obrady otworzył, witając gości Krzysztof Kołtyś, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny. Od lipca prezydencję w Porozumieniu pełni właśnie ten Związek, koordynując wspólne działania.

OPOS przyjął też stanowiska OPOS w kwestiach istotnych dla samorządów lokalnych:

dotyczące ustroju:

 • w sprawie współpracy strony rządowej i samorządowej w procesie legislacyjnym;

dotyczące planowania przestrzennego i prawa budowlanego:

 • w sprawie kierunków reformy planowania przestrzennego zapowiedzianej w ramach Krajowego Planu Odbudowy;
 • w sprawie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

dotyczące OZE, ochrony środowiska, gospodarki wodnej:

 • w sprawie planowanych zmian w systemie rozliczeń prosumentów wytwarzających energię z instalacji fotowoltaicznych w kontekście realizacji przez samorządy projektów współfinansowanych ze źródeł UE;
 • w sprawie uproszczenia lub rezygnacji z procedur związanych z tworzeniem i aktualizacją dokumentacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK);

dotyczące zadań zleconych realizowanych przez USC

 • WYBRANE PROBLEMY DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU SPRAW OBYWATELSKICH;
 • w sprawie infrastruktury teleinformatycznej wykorzystywanej w gminach do realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich;
 • w sprawie projektu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o aktach stanu cywilnego EW-020-633/21;
 • w sprawie zmian legislacyjnych przepisów ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Treść przyjętych stanowisk zostanie opublikowana w najbliższych dniach.

W drugiej części posiedzenia miała miejsce prezentacja dobrych praktyk związanych z opracowaniem metodologii i procedur przy zastosowaniu narzędzi benchmarkingu, do wykorzystania przez JST. Dobre praktyki dotyczyły następujących obszarów:

 • ochrony sygnalistów w urzędach.;
 • realizacji zapisów uchwał antysmogowych w JST;
 • monitoringu wizyjnego i zabezpieczenia ochrony przy zachowaniu swobód obywatelskich, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych;
 • otwartych danych.

Jednocześnie w trakcie posiedzenia Związek Gmin Lubelszczyzny przekazał na kolejne pół roku tzw. prezydencję kolejnej organizacji - Stowarzyszeniu Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza (prezydencja ta rozpocznie się formalnie od stycznia 2022 r.).

zdjęcia dostępne tutaj

więcej o OPOS czytaj tutaj

Data publikacji: 18.10.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy