Posiedzenie Zarządów OPOS

W ramach tzw. prezydencji naszego Związku 5 marca odbędzie się posiedzenie Zarządów Sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.

 

W trakcie posiedzenia odbędzie się dyskusja m.in. na temat bieżącej współpracy rządowo-samorządowej dotyczącej realizacji Narodowego Programu Szczepień oraz założeń projektu Samorząd 3.0 (odnoszącego się do identyfikacji barier w rozwoju samorządów).

W porządku obrad przewidziano też relację z prac poszczególnych zespołów problemowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w których uczestniczą wyznaczeni przez OPOS przedstawiciele samorządów lokalnych.

Ważnym punktem programu będzie przyjęcie stanowisk w sprawach istotnych dla samorządu terytorialnego - o szczegółach poinformujemy wkrótce.

Data publikacji: 25.02.2021 r.

Jak dojechać