Powstała procedura dotycząca sygnalistów

Miło nam jest poinformować, że Grupa Innowacji Samorządowych, działająca przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów w ramach przedsięwzięcia pn. "Benchmarking-Kontynuacja" zakończyła prace nad Projektem Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń. Stanowi on odpowiedź na postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, która nakłada na samorządy liczne obowiązki związane m.in. ochroną sygnalistów, kanałami zgłaszania nieprawidłowości oraz procedowania zgłoszeń.

Wszystkim Członkom Grupy serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w intensywne prace nad dokumentem.

Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia pn. "Benchmarking-Kontynuacja", efekty prac Grupy Innowacji Samorządowych są bezpłatnie udostępniane wszystkim zainteresowanym samorządom. W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z Projektem Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

 

Data publikacji: 24.08.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy