Ranking CEEB: w tych gminach do ewidencji zgłoszono najwięcej źródeł ogrzewania

Materiał prasowy: serwis samorządowy PAP

Zawidów, Warta Bolesławiecka i Słopnice – to liderzy rankingu gmin Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zestawienie przygotowane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przedstawia najlepsze i najgorsze gminy pod względem liczby źródeł ciepła zgłoszonych do ewidencji.

 

Ranking gmin powstał w oparciu o liczbę punktów adresowych przypisanych do obszaru danej gminy. Jak wyjaśnia GUNB, o pozycji gminy w rankingu decyduje liczba punktów adresowych, dla których została złożona co najmniej 1 deklaracja w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, czyli procent budynków w danej gminie, dla których podano informacje, czym jest ogrzewany.

Zgodnie z przepisami do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel domu lub zarządca budynku musi zgłosić, czym ogrzewa swój dom lub mieszkanie. Deklarację można złożyć elektronicznie do systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków lub w formie papierowej (wypełniony dokument będzie można wysłać listem albo złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwym ze względu na lokalizację budynku). 

Za niezłożenie deklaracji wójt (burmistrz, prezydent miasta) będzie mógł nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego, które będą stanowić dochód własny gminy.

Według stanu na 21 stycznia 2022 r. liderem rankingu CEEB jest gmina Zawidów (woj. dolnośląskie), gdzie poziom wypełnienia bazy wynosi już 77 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się: gmina Warta Bolesławiecka (woj. dolnośląskie) – 60 proc. i gmina Słopnice (woj. małopolskie) – 60 proc.

Z kolei na samym końcu zestawienia znalazło się aż siedem gmin, w których poziom wypełnienia bazy CEEB wyniósł O proc. Są to: Szulborze Wielkie (woj. mazowieckie), Grudusk (woj. mazowieckie), Zaręby Kościelne (woj. mazowieckie), Telatyn (woj. lubelskie), Łaskarzew (woj. mazowieckie), Siemiatycze (woj. podlaskie) i Michów (woj. lubelskie).

więcej poniżej:
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/ranking-ceeb-w-tych-gminach-do-ewidencji-zgloszono-najwiecej-zrodel

Data publikacji: 24.01.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy