Rok 2020 pod znakiem wspólnot lokalnych

Samorządowcy z województwa śląskiego ogłosili rok 2020 Rokiem Samorządu Terytorialnego.

- Sieć kanalizacyjna i wodociągowa, ale też transport publiczny rozumiany jako kolej, dobrej jakości drogi czy rozbudowane linie autobusowe, to coś, z czego korzystamy praktycznie każdego dnia. W ciągu 30 lat działania samorządu lokalnego rzeczywistość, w której żyjemy zmieniła się znacząco – podkreśla Piotr Kuczera, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Rybnika.

Przewodniczący Związku zaznacza, że w każdej z tych dziedzin są rozwiązania, które trzeba jeszcze dopracować, ale jednocześnie zwraca uwagę na potrzebę docenienia osiągnięć wspólnot lokalnych

- Przyzwyczailiśmy się do tego, że nasze miasto, gmina czy powiat po prostu funkcjonuje. Dlatego tak ważne są rocznice, które zmuszają do tego, aby się na chwilę zatrzymać i zobaczyć, jak bardzo nasza miejscowość się zmieniła.

Z głosów samorządowców wynika, że osią dyskusji w związku z 30. rocznicą odbudowy samorządu lokalnego w Polsce, która przypada w tym roku, będzie wspólnota w znaczeniu samych mieszkańców. Krystyna Siejna, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katowice, członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, podkreśla, iż przez trzy dekady samorząd był tworzony w dwóch wymiarach. Jednym z nich był ten instytucjonalny, a drugim właśnie samorząd mieszkańców.

- Bardzo ważna jest „mądrość” mieszkańców płynąca z ich doświadczenia i poczucia odpowiedzialności za swoje miasto czy gminę. Jednak równie ważne jest realne zaspokajanie  potrzeb tej wspólnoty – mówi Krystyna Siejna.
 

W podobny sposób widzi te kwestie Marian Błachut, Burmistrz Czechowic-Dziedzic, członek Zarządu Związku:

- Społeczności lokalne spośród siebie wybierają najlepszych liderów. Następnie oni, przy niezbędnym zaangażowaniu mieszkańców, biorą - mówiąc kolokwialnie - sprawy lokalne w swoje ręce. To jaki jest samorząd, zależy od tego, jak aktywni są ludzie mieszkający na danym terenie, a więc jak się integrują wokół ważnych dla nich działań.

W przyjętej przez Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów uchwale w sprawie uhonorowania 30-lecia restytucji samorządu lokalnego w Polsce czytamy, że rok 2020 jest okazją do docenienia dorobku wspólnot lokalnych, ale też wyrazem uznania dla konkretnych osób, które się do tego przyczyniły. Jak tłumaczy Marian Błachut, samorządowcy aktualnie piastujący swoje stanowiska są spadkobiercami aktywności, którą podjęli ich poprzednicy na samym początku tworzenia się struktury samorządowej w naszym kraju.

- Uroczysta konferencja, którą nasz Związek planuje zorganizować pod koniec maja, będzie momentem, w którym przypomnimy ważne nazwiska z kart historii – uzupełnia Marian Błachut.

Przyjęta uchwała jest pierwszym elementem szerszych działań, które Śląski Związek Gmin i Powiatów planuje w tym zakresie zrealizować w 2020 r. Uchwalony dokument ma też zachęcić inne jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego do podejmowania inicjatyw upamiętniających 30. rocznicę odbudowy samorządu lokalnego. Podobną uchwałę w listopadzie 2019 r. przyjął Związek Miast Polskich.

ŚZGiP – jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce, zrzeszającą obecnie 140 jednostek samorządu terytorialnego z woj. śląskiego (w tym wszystkie miasta na prawach powiatu), jego misją jest służba na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim poprzez wspieranie społeczności i samorządów lokalnych (www.silesia.org.pl).

Jak dojechać