Stanowisko ZO ws. wsparcia sektora kultury w epidemii

Zgromadzenie Ogólne Związku podczas zdalnej sesji 3 lipca przyjęło stanowisko w sprawie konieczności wsparcia sektora kultury, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych oraz samorządowych instytucji kultury.

Zwracamy w nim uwagę, że konieczne jest podjęcie przez Rząd RP działań zmierzających do uruchomienia konkretnego, finansowego wsparcia dla podmiotów działających w sektorze kultury na szczeblu lokalnym.

Takie rozwiązania kierowane do instytucji kultury, organizacji pozarządowych i podmiotów prywatnych są konieczne, by po zniesieniu ograniczeń wynikających z epidemii, kultura w Polsce mogła odżyć i powrócić do swoich rozwojowych szans. Bez wsparcia może ona na długi czas pozostać w zamrożeniu, osłabiając istotnie jakość życia społeczno-kulturalnego wielu wspólnot lokalnych.

całe stanowisko

 

Jak dojechać