Warsztaty dla Regionalnej Rady ds. Energii - 23 kwietnia

W dniu 23 kwietnia 2021 r. (piątek) odbędą się warsztaty konsultacyjne dot. projektu programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz projektu Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030, skierowane do członków Regionalnej Rady ds. Energii, działającej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów.

W trakcie organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego spotkania zostaną zaprezentowane wstępne projekty powyższych dokumentów, które będą punktem wyjścia do dyskusji nad ostatecznym kształtem i priorytetami finansowanymi w ramach przyszłego programu pt. Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu spotkań konsultacyjnych organizowanych w dniach 8–29 kwietnia br. Celem spotkań konsultacyjnych jest włączenie partnerów publicznych, społecznych oraz gospodarczych jako przedstawicieli środowisk lokalnych, subregionalnych i regionalnych w proces zaplanowania funduszy europejskich dla województwa śląskiego na lata 2021-2027, w tym dedykowanych transformacji społeczno-gospodarczej. 

Więcej informacji na temat cyklu warsztatów: tutaj

Więcej informacji o Regionalnej Radzie ds. Energii: tutaj

Data publikacji: 20.04.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy