XXII posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii - 4.11

4 listopada 2020 r. (środa) o godz. 10.00 odbędzie się XXII posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii. Ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie to będzie miało formę wideokonferencji

W trakcie posiedzenia zostaną poruszone dwa tematy:

  • ciepłownictwo systemowe - uwarunkowania prawne, środowiskowe, rola w energetycznej transformacji regionu;

Temat ciepłownictwa systemowego oraz płynące z podłączenia do sieci ciepłowniczej korzyści – zarówno dla mieszkańców, jak i dla środowiska – jest obecnie niezwykle ważny. Ciepłownictwo systemowe, jako jeden z obszarów transformacji energetycznej, może odegrać istotną rolę m. in. w ograniczaniu niskiej emisji. Aby ten cel spełnić, potrzebne jest jednak, oprócz nakładów inwestycyjnych, szerokie spojrzenie na całe zagadnienie ciepłownictwa systemowego, w tym również na regulacje prawne określające kierunki zmian w tej dziedzinie, formułowane na różnych szczeblach administracyjnych. Na spotkanie zaproszono m. in. przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

  • rola Regionalnej Rady ds. Energii w procesie sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego - warsztaty.

Regionalna Rada ds. Energii jako gremium posiadające potencjał umożliwiający planowanie i realizację działań towarzyszących i wspierających sprawiedliwą transformację woj. śląskiego, a także zgodnie z przyjętą misją, podejmie próbę określenia swojej roli oraz możliwych obszarów działania w tym procesie.  

W programie posiedzenia przewidziano również aktualizację misji i celów Rady, co spowodowane jest koniecznością dostosowania zasad funkcjonowania tego gremium, tematyki i harmonogramu posiedzeń do obecnej, kryzysowej, sytuacji.

Osoba odpowiedzialna za kwestie organizacyjne związane z funkcjonowaniem Regionalnej Rady ds. Energii: Agata Motyl, specjalista ds. wzmacniania kompetencji w samorządzie (e-mail: amotyl@silesia.org.pl, tel. 508 217 060).

Data publikacji: 27.10.2020 r.

Jak dojechać