Zakładka UZP na temat stanu prac nad wdrożeniem Pzp

Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej w specjalnej zakładce informuje o stanie prac nad wdrożeniem nowej ustawy Pzp i poziomie zaawansowania realizacji działań będących w ścisłym związku z nowym Pzp.

 

  • Trwają prace nad nowelizacją nowego Pzp, której celem jest przede wszystkim doprecyzowanie kwestii dotyczących trybu podstawowego, kontroli oraz środków ochrony prawnej. Projektowane zmiany wynikają zarówno z dokonanej analizy nowego Pzp, jak i uwzględnienia stanowisk interesariuszy systemu zamówień publicznych wyrażanych w czasie spotkań, konferencji, czy warsztatów, a także są wynikiem zapytań o interpretację przepisów nowego Pzp. Należy podkreślić, że proponowane zmiany ułatwią stosowanie nowego Pzp, jednak nie ingerują w fundamentalne mechanizmy, procedury oraz instytucje ustawowe. Projekt jest już po konsultacjach publicznych i międzyresortowych uzyskał też pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Aktualnie projekt jest procedowany przez Komitet do spraw Europejskich.

 

  • Trwają prace nad rozporządzeniami do nowej ustawy. Szczegółowy stan prac nad poszczególnymi rozporządzeniami znaleźć można w tym dokumencieLink otwiera się w nowej karcie.

 

  • W wysokim stopniu zaawansowane są prace nad Komentarzem do nowego PzpLink otwiera się w nowej karcie. Publikacja jest wynikiem pracy specjalistów-pracowników Urzędu i prezentuje regulacje Pzp systemowo, w szczególności omawia rozwiązania wprowadzone nowym Pzp na tle dotychczas funkcjonujących w systemie zamówień publicznych. Podstawowym celem tego dokumentu jest dostarczenie uczestnikom rynku zgromadzonych w jednym miejscu kompleksowych wyjaśnień i wskazówek w zakresie mogących się pojawić u nich wątpliwości związanych ze stosowaniem nowych przepisów w szczególności w początkowym okresie ich stosowania. Prace nad publikacją liczącą obecnie 1889 stron maszynopisu trwają od 2019 r., i osiągnęły etap drugiej iteracji. Termin wydania Komentarza uzależniony jest od procesu legislacyjnego nowelizacji nowego Pzp, ale zakładamy że będzie to grudzień br. Dokument będzie również dostępny na naszej stronie internetowej.

więcej poniżej:
www.uzp.gov.pl
 

Data publikacji: 26.10.2020 r.

Polecamy
Współpracujemy