Zapraszamy do udziału w konferencji nt. usuwania azbestu

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego organizuje w dn. 6 października 2022 r. konferencję „Realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 na terenie województwa śląskiego”. Wydarzenie to skierowane jest do gmin i powiatów regionu i ma na celu zachęcenie jednostek samorządu terytorialnego do ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym w Sali Sejmu Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach oraz w formie on-line na platformie MS Teams.

Szczegółowe informacje, program konferencji oraz informacje dot. zgłoszeń znajdują się na stronie Organizatora.

Polecamy
Współpracujemy