Zapytanie ofertowe dot. realizacji filmu nt. podejścia LEADER

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie operacji w ramach ogłoszonego konkursu nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021 Śląski Związek Gmin i Powiatów zaprasza do złożenia oferty cenowej dot. realizacji usługi opracowania scenariusza oraz produkcji filmu (z wykorzystaniem metody visual thinking) na temat: podejścia LEADER oraz przykładów działalności Lokalnych Grup Działania funkcjonujących na terenie woj. śląskiego.

Poniżej w załączeniu przesyłamy wytyczne (zapytanie ofertowe), a także wzór Umowy o dzieło dot. realizacji przedmiotu zamówienia oraz załącznik pt. „oferta i oświadczenie”.

Odpowiedź (ofertę) należy przesłać w formie elektronicznej na adres mzelezny@silesia.org.pl w terminie do dnia 3 sierpnia 2021 r. (wtorek) do godziny 18.00 (termin nieprzekraczalny).

załączniki:

zapytanie ofertowe

wzór umowy o dzieło zał. 1

oferta i oświadczenie_zał. nr 2

data publikacji: 22 lipca 2021 r.

Polecamy
Współpracujemy