Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

Przewodnicząca:
Bożena Herbuś
Inżynier Miejski 
Urząd Miasta Częstochowa
Ul. Śląska 11/13 
42-217 Częstochowa 
tel.:  034 370 76 16

Kontakt w Biurze Związku:

Izabela Ścieszka - Specjalista ds. działań organizacyjnych i informacyjno-szkoleniowych
e-mail: iscieszka@silesia.org.pl
tel. 032 609-03-60

w zastępstwie:

Natalia Krupa - Specjalista ds. działań organizacyjnych i informacyjno-szkoleniowych
e-mail: nkrupa@silesia.org.pl
tel. 032 609-03-60

Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej pełni rolę opiniotwórczą dla Zarządu Związku oraz stanowi forum wymiany cennych doświadczeń pomiędzy urzędnikami, przez co ułatwia rozwiązywanie wielu problemów z dziedziny energetycznej.

Działania Komisji koncentrują się m.in. na tworzeniu gminnych instrumentów polityki energetycznej oraz zarządzaniu energią w sposób najbardziej efektywny w świetle aktualnych uregulowań prawnych. Celem prac Komisji jest podejmowanie działań na rzecz realizacji wspólnych, dużych projektów, które mogą pozyskać wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych. Zintegrowane zarządzanie energią w gminie ściśle wiąże się z lokalną polityką ekologiczną, a także wpisuje się w zrównoważony rozwój regionalny.Najbliższe posiedzenie Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej odbędzie się w dn. 23 września br. w ramach organizowanego w Parku Naukowo Technologicznym „Euro - Centrum” seminarium „Jak organizować akcje edukacyjne i informacyjne dotyczące ograniczenia niskiej emisji oraz efektywnego wykorzystania energii?”. Powyższe seminarium jest częścią organizowanych w dniach 23-24 września „II Dni Energii Miasta Katowice”.

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

29 marca 2017 r., g. 11.00, w siedzibie Związku (ul. Kościuszki 43/5, III p.).
Posiedzenie będzie poświęcone następującym tematom:
1. Ubóstwo energetyczne: informacja z obrad Regionalnej Rady ds. Energii;
2. Omówienie propozycji tematów na wyjazdowe posiedzenie Komisji w miesiącu czerwcu br.;
3. Informacja na temat II Forum Naukowego w dniu 24 maja 2017 r. „Zarządzanie zrównoważoną gospodarką energetyczną. Możliwości, wyzwania, bariery rozwoju”;
4. „Uchwała antysmogowa” dla województwa śląskiego.

POSIEDZENIA KOMISJI:

Posiedzenie Komisji w dn. 24 lutego 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach
Posiedzenie odbyło się w ramach Forum Efektywności Energetycznej "infoENERGIA 2017", odbywającego się w dn. 23 – 24 lutego br. w Katowicach. Szczegółowe informacje nt. Forum znajdują się na stronie internetowej: www.infoenergia.com.pl.

Posiedzenie Komisji w dn. 9 stycznia 2017 r., godz. 11.00, siedziba Związku
Podczas posiedzenia przedstawiciele miast Bytom i Radzionków zaprezentowali swoje doświadczenia i działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej, które zostały zrealizowane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

Jak dojechać