Komisja Geologii i Górnictwa

Komisja Geologii i Górnictwa

Przewodnicząca:
Halina Frolik
Kierownik Biura Geologii i Górnictwa
Urząd Miasta Katowice.
tel.: 032 705-46-72
fax: 032 58-98-70
e-mail:  halina.frolik@um.katowice.pl

Spotkania odbywają się w pierwszy czwartek miesiąca o godz. 12.00.

Kontakt w Biurze Związku:

Izabela Ścieszka - Specjalista ds. działań organizacyjnych i informacyjno-szkoleniowych
e-mail: iscieszka@silesia.org.pl
tel. 032 609-03-60

w zastępstwie:

Natalia Krupa - Specjalista ds. działań organizacyjnych i informacyjno-szkoleniowych
e-mail: nkrupa@silesia.org.pl
tel.  032 609-03-60

Komisja Geologii i Górnictwa na swoich posiedzeniach, prowadzi szereg działań odnoszących się do analizy zagadnień wynikających z interpretacji przepisów Prawa geologicznego i górniczego w kontekście problemów związanych z działalnością gmin i powiatów województwa śląskiego. Niezwykle ważną kwestią, poruszaną wielokrotnie na posiedzeniach Komisji, jest temat rekultywacji terenów pokopalnianych. Działania tego typu mają istotne znaczenie dla mieszkańców województwa śląskiego, jak również wpływają na postrzeganie naszego regionu w całym kraju. Posiedzenia Komisji stanowią forum wymiany informacji i doświadczeń między urzędnikami zajmującymi się tematyką geologii i górnictwa w gminach i powiatach członkowskich Związku.

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

6 kwietnia 2017 r., g. 12.00 w siedzibie Związku (ul. Kościuszki 43/5, III p.). Temat posiedzenia: Strefy ochronne ujęć wód podziemnych i obszary ochronne głównych zbiorników wód podziemnych. Temat ten zostanie zaprezentowany przez p. dr Mariusza Czopa, Członka Zarządu Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich.

POSIEDZENIA KOMISJI:

Posiedzenie Komisji w dn. 3 marca 2017 r., godz. 12.00, siedziba Związku
Podczas posiedzenia odbyło się spotkanie z p. Ireneuszem Kubickim, Geologiem Wojewódzkim, który omówił temat aktualnych zagadnień w pracy organów administracji geologicznej, w tym udostępniania informacji geologicznej.

Posiedzenie Komisji w dn. 9 lutego 2017 r., godz. 09.30, siedziba Związku
Temat: Wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu na przykładzie miasta Piekary Śląskie. Temat ten został zaprezentowany przez p. Andrzeja Muniaka, Geologa Powiatowego w Urzędzie Miasta w Piekarach Śląskich.

Posiedzenie Komisji w dn. 5 stycznia 2017 r., godz. 11.30, siedziba Związku
Temat posiedzenia: Wymagania do prowadzenia archiwum geologicznego na przykładzie miasta Gliwice. Temat ten został zaprezentowany przez p. Annę Dolińską-Szeląg, specjalistę Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Posiedzenie Komisji w dn. 1 grudnia 2016 r., godz. 11.30, siedziba Związku
Temat posiedzenia: zaplanowanie pracy Komisji Geologii i Górnictwa na rok 2017.

Posiedzenie Komisji w dn. 10 listopada 2016 r., godz. 11.30, siedziba Związku
Temat posiedzenia: Ocena stanu zanieczyszczenia wód podziemnych i gruntów w dokumentacjach geologicznych w świetle nowych przepisów.

Posiedzenie Komisji w dn. 13 października 2016 r., godz. 11.30, siedziba Związku
Temat posiedzenia: "Projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej". Na podstawie dyskusji na posiedzeniu zostały opracowane uwagi do projektu, które zostały przekazane p. Michałowi Pierończykowi, Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska, Przedstawicielowi ŚZGiP i OPOS w Zespole ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST, celem przedstawienia na posiedzeniu Zespołu.

Posiedzenie Komisji w dn. 23 czerwca 2016 r., godz. 12:30, siedziba Związku
Temat posiedzenia: „Propozycja zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym".

Posiedzenie Komisji w dn. 17 maja 2016 r., godz. 10:00, siedziba Związku
Temat posiedzenia: "Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich - pomost pomiędzy nauką, przemysłem i administracją”. W posiedzeniu wzięła udział p. Magdalena Worsa-Kozak, Kierownik Zakładu Geologii i Wiceprezes Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich.

Posiedzenie Komisji w dn. 7 kwietnia 2016 r., godz. 11.30, siedziba Związku
Temat posiedzenia: Podczas posiedzenia odbyło się spotkanie z p. Ireneuszem Kubickim, Geologiem Wojewódzkim z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, podczas którego zostały omówione aktualne zagadnienia w pracy organów administracji geologicznej.

Posiedzenie Komisji w dn. 3 marca 2016 r., godz. 11.30, siedziba Związku
Temat posiedzenia: „Przedeksploatacyjne ujęcie metanu z pokładów węgla – założenia, realizacja oraz wyniki projektu PIG-PIB”. Został on zaprezentowany przez przedstawicieli Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z Oddziału Górnośląskiego w Sosnowcu: p. dr Janusza Jureczkę, Dyrektora Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB i p. mgr Katarzynę Strzemińską.

Posiedzenie Komisji w dn. 4 lutego 2016 r., godz. 11.30, siedziba Związku
Temat: Problematyka terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na przykładzie Miasta Katowice - prowadzenie rejestru przez starostę.

Posiedzenie Komisji w dn. 7 stycznia 2016 r., godz. 11.30, siedziba Związku
Podczas posiedzenia Komisji wystąpienie na temat "Aktywność sejsmiczna indukowana eksploatacja górniczą" wygłosiła p. Sabina Denysenko z Biura Geologii i Górnictwa Urzędu Miasta Katowice.
Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2015 r.

Zestawienie tematow_K.GiG_2016.pdf

MATERIAŁY Z POSIEDZEŃ:

Prezentacja - Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich - pomost pomiędzy nauką, przemysłem i administracją

Przedeksploatacyjne ujęcie metanu z pokładów węgla – załoenia, realizacja i wyniki projektu badawczego PIG

3 grudnia 2015r., prezentacja - Rekultywacja Bytom, A. Szewczuk.pdf

Jak dojechać