Komisja Planowania Przestrzennego

Komisja ds. Planowania Przestrzennego i Architektury 

Przewodnicząca:
Małgorzata Nowacka-Wysogląd
Kierownik Referatu Zagospodarowana Przestrzennego, Wydział Urbanistyki i Architektury
Urząd Miejski w Jaworznie

tel.: 32 61 81 641
e-mail: malgorzata.nowacka-wysoglad@um.jaworzno.pl

Zastępca Przewodniczącej
Iwona Pylypenko-Wilk
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego
Urząd Miejski w Gliwicach

tel.: 032 231-48-84
e-mail: au@um.gliwice.pl

Spotkania członków Komisji odbywają się w drugi wtorek każdego miesiąca o godz. 10.00

Kontakt w biurze Związku:

Monika Lebek - Kierownik działu ds. działalności informacyjno-szkoleniowej na rzecz gmin i powiatów
e-mail: mlebek@silesia.org.pl
tel. 032 609-03-66

Komisja ds. Planowania Przestrzennego i Architektury zajmuje się m.in. uwarunkowaniami prawnymi kształtowania gospodarki przestrzennej gmin, interpretacją przepisów w tym zakresie, a co za tym idzie przygotowaniem odpowiednich projektów stanowisk Zarządu Związku. Niezmiernie ważnym elementem posiedzeń Komisji jest wymiana doświadczeń i wspólne rozwiązywanie pojawiających się w poszczególnych urzędach problemów.

Jak dojechać