Komisja UE

Komisja ds. Unii Europejskiej

Komisja ds. Unii Europejskiej zajmuje się problematyką skutecznego wykorzystania przez gminy i powiaty środków Funduszy Strukturalnych oraz innych źródeł, m.in. Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz środków Krajowych Strategii Rozwoju Regionalnego

Przewodniczącą Komisji ds. UE jest:
Pani
Katarzyna Kobierska

Kierownik Biura Rozwoju Miasta
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21
tel. 32 239 1100
e-mail: brm@um.gliwice.pl

W ramach posiedzeń odbywają się m.in. spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa  Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Wojewódzkiego oraz innych instytucji zaangażowanych w proces wdrażania środków UE.

Materiały

Posiedzenia

Opiekunem Komisji ds. UE jest
p. Przemysław Antkowiak

Mł. specjalista ds. polityk i programów rozwojowych
tel. +48 32 251 10 21, +48 32 609 03 69
e-mail: pantkowiak@silesia.org.pl

Jak dojechać