Kryzys finansów w samorządach


W tej zakładce będziemy informować o aktualnej sytuacji finansowej gmin i powiatów z naszego regionu, o tym, co problemy w samorządowych budżetach oznaczają dla naszych wspólnot lokalnych. Będziemy też na bieżąco zamieszczać materiały eksperckie, informacyjne i dziennikarskie dotyczące powyższych zagadnień.

 

 

 


Kilka słów o tym jak jest

O kryzysie w budżetach samorządów środowisko samorządowe w całej Polsce mówi od dawna, choć w ostatnich miesiącach głosy te słychać jeszcze bardziej.

Z jednej strony na finanse gmin i powiatów niekorzystanie od kilku lat wpływa wiele obiektywnych czynników (np. zmiany przepisów prawa, wzrost cen usług, z których samorządy korzystają realizując zadania publiczne, reforma oświaty). Z drugiej strony sytuację znacząco pogarsza trwająca epidemia. 

Raport o finansach jst - nie ma złudzeń

Niepokojący obraz wyłania się z „Raportu o stanie finansów jst w województwie śląskim – stan po III kwartałach 2020 r.”, który został opracowany na zlecenie Związku. Dokument wskazuje kluczowe zjawiska i tendencje w samorządowych finansach (powstał pod koniec października). W opracowaniu pod lupą znalazły się zwłaszcza dochody ogółem samorządów, wydatki bieżące, ubytki w dochodach z tytułu PIT i CIT, nadwyżka operacyjna i luka finansowa w oświacie.

Niestety wnioski płynące z Raportu potwierdzają, że wcześniejsze obawy samorządów lokalnych były uzasadnione. Spadek potencjału inwestycyjnego gmin i powiatów, dynamicznie rosnące wydatki bieżące oraz pozorny wzrost dochodów ogółem – to najważniejsze zjawiska, które zdiagnozowano w tym opracowaniu. Niestety te zjawiska w połączeniu ze skutkami epidemii, ograniczą zakres usług publicznych, a także skalę inwestycji publicznych.

Mówimy o kryzysie finansów samorządów w mediach

  • rozmowy na temat kryzysu w finansach samorządów w studiu Silesia24:

Facebook: rozmowa z Piotrem Kuczerą, Przewodniczącym Związku

portal: rozmowa z Piotrem Kuczerą, Przewodniczącym Związku

Finanse samorządów lokalnych okiem mieszkańca

Zachęcamy też do zapoznania się z materiałami informacyjno-graficznymi umieszczonymi w zakładce "Finanse samorządowe okiem mieszkańca" - dostępna tutaj

Data aktualizacji: 17.11.2020 r.

 

Jak dojechać