Posiedzenia K. Ekologii

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

 

 9 listopada 2017 r. godz. 09.30, siedziba ŚZGiP

Temat posiedzenia: Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

 

POSIEDZENIA KOMISJI:

12 października 2017 r. godz. 09.30, Wydział Teologiczny UŚ
Temat posiedzenia: Ustawa o odpadach – problemy z gospodarowaniem odpadami, zasady wydawania decyzji, kłopotliwe przedsięwzięcia

7 września 2017 r. godz. 09.30
Temat posiedzenia: Nowe Prawo wodne kompetencje organów, przekazanie pracowników, przepisy przejściowe.

8 czerwca 2017 r., godz. 09.30, siedziba ŚZGiP:
Temat posiedzenia: Problemy wydawania zezwoleń na gospodarowanie odpadami, pozwoleń emisyjnych w szczególności pozwoleń na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem stosowania wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (przepisów dot. procedur uzyskiwania tych decyzji)

11 maja 2017 r., godz. 09.30 Wydział Teologii UŚ w Katowicach
Temat posiedzenia: Bieżące problemy wynikające z wydawania pozwoleń wodnoprawnych oraz informacje nt. projektu ustawy Prawo wodne

6 kwietnia 2017 r., g. 09.30, Wydział Teologii UŚ w Katowicach
Temat posiedzenia: „Obowiązki gmin i powiatów w zakresie ochrony powietrza w kontekście projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwała antysmogowa) oraz sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Powietrza”. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Materiały z posiedzenia - Prezentacja nt. Obowiązków gmin i powiatów w zakresie programu ochrony powietrza oraz uchwały antysmogowej

16 marca 2017 r., g. 09.30, Wydział Teologii UŚ w Katowicach
Temat posiedzenia: "Zwierzęta domowe, dzikie i gospodarskie na terenach zurbanizowanych. Problemy i procedury administracyjne". Posiedzenie miało charakter dyskusyjny, zagadnień problemowych i przedstawienie podczas posiedzenia własnych doświadczeń z zakresu w/w tematu.

Spotkania w dn. 9 i 24 lutego 2017 r. z p. dr Pawłem Kojsem, ekspertem w dziedzinie dendrologii, Dyrektorem Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie
Temat spotkania: kryteria i aspekty przyrodnicze dotyczące przygotowania uchwał rad gmin ustalających stawki opłat za usuwanie drzew lub krzewów, uchwał dotyczących zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów lub ponoszenia opłat za takie działania.

 

19 stycznia 2017 r., godz. 09.00, Wydział Teologii UŚ w Katowicach
Temat posiedzenia: najnowsze zmiany w ustawie o ochronie przyrody dot. usuwania drzew i krzewów - zmiany po 1 stycznia 2017 r.

 

 

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2016

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2015

Jak dojechać