Posiedzenia K. Geologii

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

 

11 maja 2017 r., godz. 12.00 w siedzibie Związku

Temat posiedzenia:

 

POSIEDZENIA KOMISJI:

6 kwietnia 2017 r., g. 12.00 w siedzibie Związku
Temat posiedzenia: Strefy ochronne ujęć wód podziemnych i obszary ochronne głównych zbiorników wód podziemnych. Temat został zaprezentowany przez p. dr Mariusza Czopa, Członka Zarządu Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich.

3 marca 2017 r., godz. 12.00, siedziba Związku
Podczas posiedzenia odbyło się spotkanie z p. Ireneuszem Kubickim, Geologiem Wojewódzkim, który omówił temat aktualnych zagadnień w pracy organów administracji geologicznej, w tym udostępniania informacji geologicznej.

 

9 lutego 2017 r., godz. 09.30, siedziba Związku
Temat: Wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu na przykładzie miasta Piekary Śląskie. Temat ten został zaprezentowany przez p. Andrzeja Muniaka, Geologa Powiatowego w Urzędzie Miasta w Piekarach Śląskich.

 

5 stycznia 2017 r., godz. 11.30, siedziba Związku
Temat posiedzenia: Wymagania do prowadzenia archiwum geologicznego na przykładzie miasta Gliwice. Temat ten został zaprezentowany przez p. Annę Dolińską-Szeląg, specjalistę Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

 

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2016 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2015 r.
 

MATERIAŁY Z POSIEDZEŃ:

Prezentacja - Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich - pomost pomiędzy nauką, przemysłem i administracją
 

Przedeksploatacyjne ujęcie metanu z pokładów węgla – załoenia, realizacja i wyniki projektu badawczego PIG
3 grudnia 2015r., prezentacja - Rekultywacja Bytom, A. Szewczuk.pdf

Jak dojechać