Posiedzenia K. Geologii

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

 

12 kwietnia 2018 r., godz. 10.00 (zmiana godziny rozpoczęcia posiedzenia!), siedziba Związku

Temat posiedzenia: Reaktywacja działalności górniczej na przykładzie miasta Mysłowice. Temat ten zostanie zaprezentowany przez przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mysłowice.

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2018 ROKU:

1 marca 2018 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: Projektowany zakres zmian w funkcjonowaniu organów administracji geologicznej. Temat przedstawił p. Ireneusz Kubicki, Geolog Wojewódzki

8 lutego 2018 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią.
Temat przedstawił p. Piotr Kujawski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego

11 stycznia 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Wspólne posiedzenie z Komisją Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Temat posiedzenia: Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi - zakres obowiązków starosty oraz prezydenta miasta na prawach powiatu; aspekt ochrony środowiska oraz aspekt geologiczny

 

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2017 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2016 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2015 r.
 

MATERIAŁY Z POSIEDZEŃ:

„Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających  połączenie z powierzchnią” - prezentacja p. Piotra Kujawskiego, Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem WUG

Prezentacja - Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich - pomost pomiędzy nauką, przemysłem i administracją

Przedeksploatacyjne ujęcie metanu z pokładów węgla – załoenia, realizacja i wyniki projektu badawczego PIG
3 grudnia 2015r., prezentacja - Rekultywacja Bytom, A. Szewczuk.pdf

Jak dojechać