Posiedzenia K. Geologii

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

 

 7 maja 2020 r., zdalne posiedzenie Komisji

 

5 marca 2020 r.
Temat posiedzenia: nielegalna eksploatacja kopalin. W spotkaniu udział wziął p. Piotr Kujawski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego.

6 lutego 2020 r.
Temat posiedzenia: Aktualne problemy jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie geologii. W spotkaniu udział weźmie p. Ireneusz Kubicki, Geolog Wojewódzki.

 

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2019 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2018 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2017 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2016 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2015 r.
 

MATERIAŁY Z POSIEDZEŃ:

„Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających  połączenie z powierzchnią” - prezentacja p. Piotra Kujawskiego, Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem WUG

Prezentacja - Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich - pomost pomiędzy nauką, przemysłem i administracją

Przedeksploatacyjne ujęcie metanu z pokładów węgla – załoenia, realizacja i wyniki projektu badawczego PIG
3 grudnia 2015r., prezentacja - Rekultywacja Bytom, A. Szewczuk.pdf

Jak dojechać