Posiedzenia K. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

 

14 czerwca 2021 r., g. 10.00, online

Tematyka posiedzenia: 

1) nieruchomości niezamieszkałe i kwestia objęcia ich gminnym systemem zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym:
a. postępowanie w celu wydania decyzji na wykonanie zastępcze w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
b. deklarowanie przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych tylko wybranych frakcji odpadów, a nie wszystkich wyszczególnionych w rozporządzeniu;
c. prowadzenie kontroli tych nieruchomości;
2) wydawanie decyzji w przypadku braku złożenia sprawozdania lub złożenia nierzetelnego sprawozdania przez punkty skupu surowców wtórnych;
3) bieżące problemy w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi.

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2021 ROKU:

 

MATERIAŁY Z POSIEDZEŃ:

Polecamy
Współpracujemy