Posiedzenia K. LPE

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

 

26 kwietnia 2017 r., godz. 10.00, siedziba Głównego Instytutu Górnictwa (Katowice, Plac Gwarków 1, Budynek CCTW, sala konferencyjna 419, III piętro)

Posiedzenie Komisji odbędzie się w ramach spotkania Grupy Interesariuszy projektu pt. „MOLOC: Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskie, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej”.

 

POSIEDZENIA KOMISJI:

29 marca 2017 r.,siedziba Związku
Posiedzenie poświęcone było następującym tematom:
1. Ubóstwo energetyczne: informacja z obrad Regionalnej Rady ds. Energii;
2. Omówienie propozycji tematów na wyjazdowe posiedzenie Komisji w miesiącu czerwcu br.;
3. Informacja na temat II Forum Naukowego w dniu 24 maja 2017 r. „Zarządzanie zrównoważoną gospodarką energetyczną. Możliwości, wyzwania, bariery rozwoju”;
4. „Uchwała antysmogowa” dla województwa śląskiego.

24 lutego 2017 r. - Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
Posiedzenie odbyło się w ramach Forum Efektywności Energetycznej "infoENERGIA 2017", odbywającego się w dn. 23 – 24 lutego br. w Katowicach. Szczegółowe informacje nt. Forum znajdują się na stronie internetowej: www.infoenergia.com.pl.

9 stycznia 2017 r., siedziba Związku
Podczas posiedzenia przedstawiciele miast Bytom i Radzionków zaprezentowali swoje doświadczenia i działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej, które zostały zrealizowane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

Jak dojechać