Posiedzenia Komisji ds. LPE

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

 

POSIEDZENIE WYJAZDOWE KOMISJI
25-26 czerwca
2019 r., Ustroń (Hotel Montebello Business&SPA, ul. Turystyczna 8)

Program posiedzenia
 

 

POSIEDZENIA KOMISJI:

17 kwietnia 2019 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: „Harmonizacja planowania energetycznego oraz mobilności w gminach – projekt SIMPLA”. Temat przedstawił p. Łukasz Polakowski, Kierownik Projektów w Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

14 marca 2019 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: Baza danych do inwentaryzacji budynków. Temat ten został przedstawiony przez p. Jakuba Kułacha z Referatu Zarządzania Energią Urzędu Miasta Katowice.

30 stycznia 2019 r., siedziba Związku
Temat posiedzenia: Sytuacja na rynku energii elektrycznej. Prezentację na ten temat wygłosił p. Jan Twardowski (Fundacja na rzecz Efektywnego Zarządzania Energią).

21 listopada 2018 r., Budynek Dyrekcji Głównego Instytutu Górnictwa
Temat posiedzenia:
1. Wymiana dobrych praktyk w zakresie gospodarowania energią w gminach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów;
2. Projekt MOLOC – bariery przy wprowadzaniu gospodarki niskoemisyjnej (na tę część posiedzenia zostaną zaproszeni przedstawiciele interesariuszy projektu MOLOC).

24 października 2018 r., siedziba Związku
Tematyka posiedzenia:
1. IV Dni Energii Miasta Katowice i odbywająca się w ich ramach konferencja „Black to Green” – podsumowanie konferencji;
2. Rezultaty dotychczasowej pracy Regionalnej Rady ds. Energii oraz obszary tematyczne, którymi zajmowała się Rada w przeciągu ostatnich pięciu lat;
3. Procedura aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe oraz cele i zawartość dokumentu z punktu widzenia współautora opracowania;
4. Podsumowanie działalności Komisji w kadencji 2014 – 2018 oraz wyeksponowanie najważniejszych obszarów działalności na kolejne lata (kadencja 2018 – 2023).

21 września 2018 r., Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
Temat posiedzenia:
Konferencja „Black to Green” podczas IV Dni Energii Miasta Katowice. Program konferencji do pobrania tutaj.
Więcej informacji o konferencji

7-8 czerwca 2018 r., Wisła-Malinka - posiedzenie wyjazdowe Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej dotyczące zagadnień związanych z gospodarowaniem energią w gminie.
Program posiedzenia
Materiały z posiedzenia:
1. Prezentacja p. Łukasza Polakowskiego (FEWE) nt. "Efektywność energetyczna w kontekście poprawy jakości powietrza: koszty uzyskania efektu ekologicznego";
2. Prezentacja p. Marka Plebankiewicza (ENERGOEKSPERT) nt. "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe";

3. Prezentacja p. Beaty Urych i p. Anny Śliwińskiej z Głównego Instytutu Górnictwa oraz p. Daniela Wolnego nt. "Realizacja działań i wskaźniki monitorowania SEAP (Sustainable Energy Action Plan) i Planów Gospodarki Niskoemisyjnej".
4. Prezentacja p. Bartosza Marciniaka (firma PROMAR) nt. "Efektywność i bezpieczeństwo energetyczne";
5. Prezentacja p. Aleksandra Zientka (firma PHILIPS LIGHTING POLAND / SIGNIFY) nt. "Narzędzia do monitorowania zużycia energii w gminach – oświetlenie zewnętrze, sterowanie oświetleniem w budynkach";

 

18 kwietnia 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Temat posiedzenia: Klastry energii.
Temat został przedstawiony przez przedstawicieli Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz klastrów energii w woj. śląskim: Klastra Brenergia, utworzonego w ramach projektu „Kotarz Arena – Centrum Aktywnego Wypoczynku” oraz Klastra Gminy Gierałtowice.

14 lutego 2018 r., siedziba Związku
Podczas posiedzenia Przedstawiciele Referatu ds. planowania w zakresie środowiska Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego przedstawili zagadnienia związane ze sprawozdawczością w ramach Programu Ochrony Powietrza. Ponadto p. Daniel Wolny, Kierownik Referatu Zarządzania Energią Urzędu Miasta Katowice zaprezentował aktualizację „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Katowice” oraz doświadczenia miasta Katowice w tym zakresie.

12 grudnia 2017 r., siedziba Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice
​Posiedzenie poświęcone było następującym tematom:
1) Informacja nt. prac Zespołu zadaniowego ds. oświetlenia (powołanego w ramach struktur Związku);
2) Przedyskutowanie możliwości współpracy ŚZGiP z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej i / lub innymi organizacjami branżowymi;
3) Tematyka posiedzeń Komisji i zasady jej funkcjonowania w roku 2018.

Po posiedzeniu Komisji odbyło się spotkanie w ramach Grupy Interesariuszy projektu pt. „MOLOC: Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskie, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej”.

18 października 2017 r., siedziba Związku
Posiedzenie poświęcone było następującym tematom:

1) Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice;
2) Analiza barier i propozycje rozwiązań w zakresie wdrażania gospodarki niskoemisyjnej przez władze lokalne - warsztat.

26 kwietnia 2017 r., siedziba Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice
Posiedzenie Komisji odbyło się w ramach spotkania Grupy Interesariuszy projektu pt. „MOLOC: Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskie, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej”.

29 marca 2017 r., siedziba Związku
Posiedzenie poświęcone było następującym tematom:
1. Ubóstwo energetyczne: informacja z obrad Regionalnej Rady ds. Energii;
2. Omówienie propozycji tematów na wyjazdowe posiedzenie Komisji w miesiącu czerwcu br.;
3. Informacja na temat II Forum Naukowego w dniu 24 maja 2017 r. „Zarządzanie zrównoważoną gospodarką energetyczną. Możliwości, wyzwania, bariery rozwoju”;
4. „Uchwała antysmogowa” dla województwa śląskiego.

24 lutego 2017 r., Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
Posiedzenie odbyło się w ramach Forum Efektywności Energetycznej "infoENERGIA 2017", odbywającego się w dn. 23 – 24 lutego br. w Katowicach. Szczegółowe informacje nt. Forum znajdują się na stronie internetowej: www.infoenergia.com.pl.

9 stycznia 2017 r., siedziba Związku
Podczas posiedzenia przedstawiciele miast Bytom i Radzionków zaprezentowali swoje doświadczenia i działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej, które zostały zrealizowane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

Jak dojechać