Regionalna Sieć Konsultacyjna ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim

Regionalna Sieć Konsultacyjna ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim

W ramach struktur Związku od 2013 r. działa Regionalna Sieć Konsultacyjna ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim. W jej skład wchodzą przedstawiciele Wydziałów / Referatów Urzędów Miast na prawach powiatu (członkowskich Związku), którzy odpowiedzialni są za funkcjonowanie gospodarki odpadami w jst.Sieć odbywa regularne posiedzenia (zwykle raz na dwa miesiące).

Przewodniczącą Sieci jest p. Magdalena Sobczak, Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Osoba odpowiedzialna w biurze Związku za funkcjonowanie Grupy roboczej: p. Dominika Tkocz - specjalista ds. komukiacji i szkoleń, adres e–mail: dtkocz@silesia.org.pl, tel. 0 32 609 03 58.

Jak dojechać