Seminarium pn. Problemy planistyczne w gminach w dn. 22-23.05.2019 r.

Wzorem lat ubiegłych Śląski Związek Gmin i Powiatów wspólnie ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach zorganizował w dn. 22-23 maja 2019 r. dwudniowe seminarium pn. Problemy planistyczne w gminach. Partnerem seminarium był Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach inicjatywy pn. Forum Przestrzeni.

fot. archiwum ŚZGiP

Jak dojechać