Stanowiska OPOS 2019

Stanowiska OPOS przyjęte w roku 2019:

- przyjęte w dn. 22 listopada 2019 r. w Warszawie:
1. stanowisko OPOS w sprawie systemu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich;
2. stanowisko OPOS w sprawie środków finansowych na pokrycie kosztów ponoszonych przez jst w zakresie realizacji obowiązków ochrony danych osobowych wynikających z realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich;
3. stanowisko OPOS w sprawie wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych w procesach rejestracji stanu cywilnego;
4. stanowisko OPOS w sprawie w sprawie uregulowania zasad lokalizacji i funkcjonowania ferm wielkopowierzchniowych;
5. stanowisko OPOS w sprawie sytuacji finansowej samorządów;
6. stanowisko OPOS w sprawie przywrócenia osobom świadczącym opiekę pielęgniarską w DPS-ach statusu pracowników ochrony zdrowia oraz finansowania tej opieki ze środków Ministerstwa Zdrowia;
7. stanowisko OPOS w sprawie działalności gospodarczej prowadzonej na terenach wiejskich;

- przyjęte w dn. 5 czerwca 2019 r. w Gdańsku:
1. stanowisko OPOS w sprawie wpisania do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego (branżowego) zawodu asystenta medycznego;
2. stanowisko OPOS w sprawie metodologii obliczania stawek za zadania zlecone;
3. stanowisko OPOS w sprawie terminów przyjmowania wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych;
4. stanowisko OPOS w sprawie projektu ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów (w ramach prekonsultacji Ministerstwa Zdrowia).

- przyjęte w dn. 14 lutego 2019 r. w Warszawie:
1. stanowisko OPOS w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych;
2. stanowisko OPOS w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych;
3. stanowisko OPOS w sprawie projektu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
4. stanowisko OPOS w sprawie kwalifikowania celów poboru wód przez przedsiębiorstwa wodociągowe do celów opłat;
5. stanowisko OPOS w sprawie poziomu refundacji Funduszu Sołeckiego;
6. stanowisko OPOS w sprawie projektu zmiany statutu Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Polecamy
Współpracujemy