Stanowiska OPOS 2021

Stanowiska OPOS przyjęte w roku 2021:

- przyjęte 14 czerwca 2021 r. (podczas spotkania Zarządów w Katowicach)

1. Stanowisko OPOS w sprawie opinii do projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej;
2. Stanowisko OPOS w sprawie przewidywanych konsekwencji dla budżetów JST w następstwie przyjęcia rządowego pakietu rozwiązań legislacyjnych pn. POLSKI ŁAD;
3. Stanowisko OPOS w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w sposób pozwalający na wywłaszczenie nieruchomości pod budowę tras rowerowych, tzw. ZRID;
4. Stanowisko OPOS w sprawie wydłużenia okresu na dostosowanie obiektów użyteczności publicznej osobom ze szczególnymi potrzebami.

- przyjęte 14 kwietnia 2021 r. (w trybie obiegowym)

1. Stanowisko OPOS w sprawie potrzeby zmiany przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

- przyjęte 8 kwietnia 2021 r. (w trybie obiegowym)

1. Stanowisko OPOS w sprawie budowy kanałów technologicznych przy drogach publicznych.

- przyjęte 5 marca 2021 r. (podczas zdalnego spotkania Zarządów OPOS)

1. Stanowisko OPOS w sprawie przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia centralizacji szpitali;
2. Stanowisko OPOS w sprawie przyszłości rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po 2023 r.;
3. Stanowisko OPOS w sprawie projektu ustawy – o dokumentach paszportowych (UD180) wersja z dnia 29.01.2021;
4. Stanowisko OPOS w sprawie koncepcji odmiejscowienia rejestracji aktów zgonu zgłoszonej przez Związek Gmin Wiejskich RP (pismo z dnia 16.12.2020 r.) oraz odpowiedzi MSWiA nr pisma DSO-WSC-6000-8-1 (5) z dnia 01.02.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy