Stanowiska Zarządu Związku

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 21 kwietnia 2017 r. w/s rekompensaty ubytku w dochodach jst w związku z nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 17 marca 2017 r. w/s projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 17 marca 2017 r. w/s konieczności podjęcia skutecznych działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 17 marca 2017 r. w/s projektu ustawy z dnia 7 listopada 2016 r. o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 17 lutego 2017 r . w/s zmiany przepisów ustawy Prawo energetyczne w zakresie podłączania do sieci i podpisywania umów na dostawę energii elektrycznej z osobami nieposiadającymi tytułu prawnego do korzystania z lokalu

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 17 lutego 2017 r. w/s zamierzeń dot. ograniczenia liczby pełnionych kadencji w samorządzie lokalnym

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 20 stycznia 2017 r. w/s projektowanej zmiany przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 

Lista stanowisk przyjętych w 2016 roku

Lista stanowisk przyjętych w 2015 roku

Jak dojechać